پک دوربین مداربسته ای اچ دی AHD (انواع پک دوربین مدابسته AHD)
پک کامل 2 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 930,000 تومان
مدل 2 دوربین با دی وی ار H264-2CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 3 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 1,185,000 تومان
مدل 3 دوربین با دی وی ار H264-3CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 4 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 1,440,000 تومان
مدل 4 دوربین با دی وی ار H264-4CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 5 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 1,795,000 تومان
مدل 5 دوربین با دی وی ار H264-5CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 6 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 2,050,000 تومان
مدل 6 دوربین با دی وی ار H264-6CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 7 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 2,305,000 تومان
مدل 7 دوربین با دی وی ار H264-7CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 8 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 2,560,000 تومان
مدل 8 دوربین با دی وی ار H264-8CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 9 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 30,450,000 تومان
مدل 9 دوربین با دی وی ار H264-9CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 10 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 3,300,000 تومان
مدل 10 دوربین با دی وی ار H264-10CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 11 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 3,555,000 تومان
مدل 11 دوربین با دی وی ار H264-11CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 12 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 3,810,000 تومان
مدل 12 دوربین با دی وی ار H264-12CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 13 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 4,065,000 تومان
مدل 13 دوربین با دی وی ار H264-13CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 14 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 43,200,000 تومان
مدل 14 دوربین با دی وی ار H264-14CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 15 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 4,575,000 تومان
مدل 15 دوربین با دی وی ار H264-15CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
پک کامل 16 دوربین مداربسته 1 سال گارانتی
قیمت 4,830,000 تومان
مدل 16 دوربین با دی وی ار H264-16CAMERA AHD 2MP
اضافه به سبد خرید
+10
صفحه : 1 2
دستگاه DVR-AHD
دی وی ار 3 مگاپیکسل 16کانال DVR AHD 3MP 16CH
قیمت 590,000 تومان
مدل DVR AHD 16CH 3MP
اضافه به سبد خرید
+10
دی وی ار 3 مگاپیکسل 8کانال DVR AHD 3MP 8CH
قیمت 390,000 تومان
مدل DVR AHD 8CH 3MP
اضافه به سبد خرید
+10
دی وی ار 3 مگاپیکسل 4کانال DVR AHD 3MP 4CH
قیمت 290,000 تومان
مدل DVR AHD 4CH 3MP
اضافه به سبد خرید
+10
دی وی ار 2 مگاپیکسل 32کانال DVR AHD 2MP 32CH
قیمت 1,720,000 تومان
مدل AHD DVR32+mouse wireless
اضافه به سبد خرید
+10
دی وی ار 16 کانال ای اچ دی با موس بیسیم AHD DVR 16 CHANNEL MOUSE WIRELEES
قیمت 370,000 تومان
مدل AHD DVR16+mouse wireless
اضافه به سبد خرید
+10
دی وی ار 8 کانال ای اچ دی با موس بیسیم AHD DVR 8 CHANNEL MOUSE WIRELEES
قیمت 210,000 تومان
مدل AHD DVR8+mouse wireless
اضافه به سبد خرید
+10
دی وی ار 4 کانال ای اچ دی با موس بیسیم AHD DVR 4 CHANNEL MOUSE WIRELEES
قیمت 175,000 تومان
مدل AHD DVR4+mouse wireless
اضافه به سبد خرید
+10
DVR 32 CH AHD دی وی ار 32کانال ای اج دی
قیمت 1,700,000 تومان
مدل AHD DVR 32
اضافه به سبد خرید
+10
DVR 16 CH AHD دی وی ار 16کانال ای اچ دی
قیمت 350,000 تومان
مدل AHD-DVR16
اضافه به سبد خرید
+10
DVR 8 CH AHD دی وی ار 8کانال ای اچ دی
قیمت 190,000 تومان
مدل AHD-DVR8
اضافه به سبد خرید
+10
DVR 4 CH AHD دی وی ار 4کانال ای اچ دی
قیمت 150,000 تومان
مدل AHD-DVR4
اضافه به سبد خرید
+10
دی وی ار 16 کانال AHD دوهارد
قیمت 0 تومان
مدل AHD-16XM2000
اضافه به سبد خرید
+10
دی وی ار 8 کانال AHD دوهارد
قیمت 0 تومان
مدل AHD-8XM2000
اضافه به سبد خرید
+10
دزدگیر اماکن
...
دوربین مداربسته AHD
...
دوربین مداربسته لتوم تایوان LATUM
...
دوربین مداربسته
...
دوربین مداربسته تحت شبکه IP
...
دستگاه NVR ان وی آر
...
دوربین مداربسته AHD مگاویژنMEGAVISION
...