معنای POE در دوربین تحت شبکه
تقریبا آخرین تکنولوژی در امر دوربین تحت شبکه IP POE میباشد که مخفف Power Ove Ethernet میباشد در اصل POE برق را در بستر شبکه میفرستد و دیگر از کابل برق خبری نیست و جالب تر اینکه در همین سیم شبکه تصویر و صدا هم ارسال میشود میتوان گفت POE بزرگترین امتیاز در دوربین های تحت شبکه IP است